Bestyrelse

Formand

Helle S. Breinholt
Mobil: 31416379
helle@breinholt.org

Næstformand

Tina Hjortsø
Mobil: 26843616
tina.agnethe@gmail.com

Kasserer

Peter Dunkjær Andersen
Mobil: 40502818
dunkjaer@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Pia Denja Jensen

Anne Kristensen

Pernille Torning

Karina Torning

Janne Krogsbøll


Jens Bertelsen

Suppleant 

Luise Clausen

Suppleant


Udvalgsmedlemmer

Anders Møller Larsen

Sengeløse fritids- og ungdomsklub

Hanne Juelsman-Hansen

Sengeløse børnehave 

Yvonne Nygaard

SFO´en 

Jens Bertelsen 

Senioransvarlig