Kalender

År 2019

  • Generalforsamling d. 28. feb. kl. 19:00 i SGIF klublokale
  • Udvalgsmøde d. 28. feb. kl. 19:45 i SGIF klublokale 
  • Fastelavnsfest d. 03. marts i Sengeløse Hallen
  • Sengeløse opvisning d. 04. maj i Sengeløse Hallen
  • Byfest d. 15. juni ved Gadekæret